3. Návrh statutu Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 3. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/3/2015
Předkladatel: Smetana Jan, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Návrh statutu Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. Statut Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Hlasování: 7/0/1