2. Volba ověřovatelů zápisu

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 3. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/2/2015
Předkladatel: Smetana Jan, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Volba ověřovatelů zápisu

Výbor pro územní rozvoj

Volí:

  1. p. V. Caise a p. R. Palovského ověřovateli zápisu z 4. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5 konaného dne 3. 3. 2015

Hlasování: 8/0/0