8. Různé

14/01/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 10. 12. 2014 jako řádné
číslo usnesení 1/8/2014
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Různé

Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. termín 2. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

vzato na vědomí

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě