7. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

29/04/2015
Zasedání konané dne 27. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 7/7/2015
Předkladatel: Konrádová Tatiana, Bc., členka zastupitelstva a předsedkyně Sociálního výboru ZMČ Praha 5

Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

Předkládám k projednání pět žádostí o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Sociální výbor

Odkládá:

 1. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k.ú. Košíře, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 15.6.2016 s platností ode dne podpisu a s účinností od 16.6.2015 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

 2. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu 0+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30.6.2016 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.7.2015 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

 3. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30.6.2016 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.7.2015 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

 4. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu 1+1 na adrese … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.7.2016 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.8.2015 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

Doporučuje:

 1. schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 2+1 na adrese … Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30.9.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 4. 2015, za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs. Po uplynutí doby platnosti smlouvy (30. 9. 2015) bude žadatelům nabídnuta menší bytová jednotka.

   

   

   

  Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy

   

  Pozn.: Projednání bodů I./1 – 4 se odkládá z důvodu doplnění žádosti o zprávu o výši     

              příjmu žadatelů

   

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě