6. Pracovní skupina pro etnické menšiny v rámci Sociálního výboru ZMČ P5

29/04/2015
Zasedání konané dne 27. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 7/6/2015
Předkladatel: Konrádová Tatiana, Bc., členka zastupitelstva a předsedkyně Sociálního výboru ZMČ Praha 5

Pracovní skupina pro etnické menšiny v rámci Sociálního výboru ZMČ P5

Předsedkyně SV Bc. Tatiana Konrádová informovala SV o zřízení pracovní skupiny pro etnické a národnostní menšiny v rámci SV, která se bude scházet jednou za měsíc za účelem vytipování konkrétních problémů, se kterými se potýkají etnické menšiny na území MČ Praha 5, a zpracování a předkládání konkrétních návrhů SV a Radě ZMČ P5. Pracovní skupina bude složena z předsedkyně SV, zástupce Odboru prevence kriminality, zástupce Odboru sociální problematiky a zástupců neziskových organizací
Sociální výbor

Podporuje:

  1. vznik Pracovní skupiny pro etnické menšiny ve složení:

    předsedkyně SV, zástupkyně Odboru prevence kriminality, zástupkyně Odboru sociální problematiky a 2 zástupci neziskových oranizací

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě