5. Dětský den Khamororo v rámci Světového romského festivalu – záštita předsedkyně SV

Zasedání konané dne 27. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 7/5/2015
Předkladatel: Konrádová Tatiana, Bc., členka zastupitelstva a předsedkyně Sociálního výboru ZMČ Praha 5

Dětský den Khamororo v rámci Světového romského festivalu – záštita předsedkyně SV

Předsedkyně SV Bc. Tatiana Konrádová informovala SV o poskytnuté záštitě dětskému dnu Khamororo v rámci Světového romského festivalu Khamoro 2015, který se uskuteční v Portheimce 29. 5. od 15 hod. a vyzvala přítomné k účasti na akci
Sociální výbor

Bere na vědomí:

  1. záštitu předsedkyně Sociálního výboru Bc. Tatiany Konrádové nad Dětským dnem Khamororo v rámci Světového romského festivalu

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy