4. Projekt oživení parcel v Košířích

Zasedání konané dne 27. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 7/4/2015
Předkladatel: Konrádová Tatiana, Bc., členka zastupitelstva a předsedkyně Sociálního výboru ZMČ Praha 5

Projekt oživení parcel v Košířích

Václav Kučera (Člověk v tísni, o.p.s.) předložil návrh projektu na oživení opuštěných parcel č. 1311 a 1315 mezi ulicemi Starokošířská a Vrchlického. Projekt se týká multifunkčního centra pro sociální a kulturní účely

Proběhla debata

Sociální výbor

Doporučuje:

  1. k realizaci předložený Projekt oživení parcel v Košířích pro účely vybudování veřejnosti dostupného multifunkčního centra, jehož součástí budou i nové prostory pro kancelář pražské pobočky ČVT

Usnesení bylo schváleno 7/0/1 hlasy