3. Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP v domech MČ Praha 5

Zasedání konané dne 27. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 7/3/2015
Předkladatel: Konrádová Tatiana, Bc., členka zastupitelstva a předsedkyně Sociálního výboru ZMČ Praha 5

Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP v domech MČ Praha 5

Zástupce starosty Mgr. Jan Smetana představil změny v zásadách nájmu bytů zvláštního určení

Proběhla debata

Sociální výbor

Doporučuje:

  1. ke schválení Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5“

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy