2. Schválení zápisu ze 6. zasedání Sociálního výboru

Zasedání konané dne 27. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 7/2/2015
Předkladatel: Konrádová Tatiana, Bc., členka zastupitelstva a předsedkyně Sociálního výboru ZMČ Praha 5

Schválení zápisu ze 6. zasedání Sociálního výboru

Sociální výbor

Schvaluje:

  1. zápis ze 6. zasedání Sociálního výboru konaného dne 13.4.2015

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy