1. Schválení programu 7. zasedání Sociálního výboru

Zasedání konané dne 27. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 7/1/2015
Předkladatel: Konrádová Tatiana, Bc., členka zastupitelstva a předsedkyně Sociálního výboru ZMČ Praha 5

Schválení programu 7. zasedání Sociálního výboru

Sociální výbor

Schvaluje:

  1. program 7. zasedání Sociálního výboru

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy