6. Postup při poskytování příspěvků/darů na pobyt v DSS Na Neklance

Zasedání konané dne 23. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 5/6/2015
Předkladatel: Konrádová Tatiana, Bc., členka zastupitelstva a předsedkyně Sociálního výboru ZMČ Praha 5

Postup při poskytování příspěvků/darů na pobyt v DSS Na Neklance

Sociálnímu výboru je předkládán k projednání postup při poskytování příspěvků/darů v DSS Na Neklance vč. stanoviska právního oddělení
Proběhla diskuse
Sociální výbor

Doporučuje:

  1. dopracování předloženého “Postupu pro uplatňování příspěvku/darů v DSS s odlehčovacím pobytovým zařízením, Na Neklance 15” za účasti zástupkyň OSK, CSOP, předsedkyně SV a radního pro oblast soc. politiky

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy