5. Velikonoční akce pro cílovou skupinu osoby bez přístřeší ve spolupráci s neziskovými organizacemi

Zasedání konané dne 23. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 5/5/2015
Předkladatel: Konrádová Tatiana, Bc., členka zastupitelstva a předsedkyně Sociálního výboru ZMČ Praha 5

Velikonoční akce pro cílovou skupinu osoby bez přístřeší ve spolupráci s neziskovými organizacemi

Tento projekt navazuje na úspěšnou vánoční akci, která byla pořádána pro stejnou cílovou skupinu. Velikonoční akce se zaměří na zdravotní prevenci osob bez přístřeší. Spolurealizátory jsou neziskové organizace a samotní lidé bez domova. Proběhla diskuse
Sociální výbor

Doporučuje RMČ:

  1. schválit Velikonoční akci pro cílovou skupinu osoby bez přístřeší ve spolupráci s neziskovými organizacemi formou finanční spoluúčasti ve výši 19.850 Kč

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy