4. Snídaně nestátních neziskových organizací sídlících v MČ Praha 5

Zasedání konané dne 23. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 5/4/2015
Předkladatel: Konrádová Tatiana, Bc., členka zastupitelstva a předsedkyně Sociálního výboru ZMČ Praha 5

Snídaně nestátních neziskových organizací sídlících v MČ Praha 5

Mgr. Klára Čížková z organizace NROS představila Sociálnímu výboru plán setkání zástupců nestátních neziskových organizací sídlících na území Prahy 5. V letošním roce by se mělo uskutečnit 5 setkání, jejichž ústředním tématem bude budování komunity a to v různých podobách. Prvního setkání s NNO se za MČ Praha 5 zúčastní předsedkyně SV Bc. Tatiana Konrádová.
Proběhla diskuse
Sociální výbor

Doporučuje:

  1. schválit podporu projektu Snídaně nestátních neziskových organizací, sídlících na území Prahy 5 formou finanční spoluúčasti

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy