1. Schválení programu 5. zasedání Sociálního výboru

Zasedání konané dne 23. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 5/1/2015
Předkladatel: Konrádová Tatiana, Bc., členka zastupitelstva a předsedkyně Sociálního výboru ZMČ Praha 5

Schválení programu 5. zasedání Sociálního výboru

Sociální výbor

Schvaluje:

  1. program 5. zasedání Sociálního výboru

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy