7. Č.p. 201 K Vodojemu č.o. 3 – prodej půdní bytové jednotky oprávněným nájemcům a stavebníkům bytu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 15. 3. 2018 jako řádné
číslo usnesení 3/7/2018
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Č.p. 201 K Vodojemu č.o. 3 – prodej půdní bytové jednotky oprávněným nájemcům a stavebníkům bytu

Prodej půdní jednotky včetně podílu na společných částech domu-dvojbloku č.p. 201-202, pozemku parc.č. 1408/12, a 1408/46, vymezené prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle NOZ, vše k.ú. Smíchov dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 21/5/2017 z 14.11.2017 oprávněným nájemcům a stavebníkům bytu, kteří přijali nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

 1. ZMČ schválit prodej půdní jednotky včetně podílu na společných částech domu-dvojbloku č.p. 201-202 a pozemcích parc.č. 1408/12 a 1408/46, vymezené prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle NOZ, vše k.ú. Smíchov na adrese K Vodojemu 3, Praha 5, dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 21/5/2017 z 14.11.2017 oprávněným nájemcům a stavebníkům bytu, kteří přijali nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje takto:

  jednotka č.: …
  datum převzetí nabídky: 1.2.2018
  datum akceptace nabídky: 23.2.2018
  spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemcích o velikosti: 1027/25006
  plocha bytu dle PV: 101,7 m2
  kupující: …
  kupní cena dle znaleckého posudku: 5.593.500,- Kč

  sleva dle Zásad C, čl. 3, odst. 3.1. : 223.740,- Kč
  sleva při splnění podmínek dle Zásad… C, čl. 3, odst. 3.2. b) a c), ve znění odst. 4.: 839.025,- Kč
  sleva dle Zásad… C, čl. 3, odst. 3.3.: 559.350,- Kč
  sleva dle Zásad… C, čl. 3, odst. 3.4.: 0,- Kč

Doporučuje:

 1. ZMČ schválit Dohodu o vypořádání práv a povinností, týkající se vypořádání všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy, která bude uzavřena současně s kupní smlouvou  v souladu se Zásadami a usnesením RMČ 47/1558/2017 z 29.11.2017

Usnesení bylo schváleno 7-0-0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě