6. 250 Štefánikova 6 – projednání prodeje půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu a stavebníkovi na základě jeho žádosti z 7.12.2017

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 15. 3. 2018 jako řádné
číslo usnesení 3/6/2018
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

250 Štefánikova 6 – projednání prodeje půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu a stavebníkovi na základě jeho žádosti z 7.12.2017

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Nedoporučuje:

 1. ZMČ schválit prodej půdní jednotky včetně podílu na společných částech domu č. p. 250, pozemku parc.č. 290 a pozemku parc.č. 292/1, vymezené prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám dle požadavku oprávněného nájemce, tzn. takto:

  jednotka č.: …
  datum převzetí nabídky: 5.4.2017
  datum předání požadavku na prodej nájemce: 7.12.2017
  spoluvlastnický podíl na společných částech o velikosti: 649/11426
  plocha bytu dle PV: 64,9 m2
  kupující: …
  kupní cena dle znaleckého posudku: 3.894.000,-Kč
  sleva 4%: 155.760,- Kč
  sleva 15%: 584.100,-Kč
  vyrovnání neodbydlených investičních nákladů ke dni podpisu kupní smlouvy

Doporučuje:

 1. nabídnout oprávněnému nájemci k odkoupení bytovou jednotku znovu za cenu dle aktualizovaného znaleckého posudku č. 5255-085/18 z 4.2.2018, tzn. 4.543.000,- Kč bez možnosti poskytnutí slevy z kupní ceny, s vyrovnáním neodbylené části investic vložených do výstavby bytu ke dni uzavření kupní smlouvy

Usnesení bylo schváleno 7-0-0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě