5. Náměstí 14. října č. o. 10, č. p. 2173, prodej bytové jednotky oprávněným nájemcům bytu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 15. 3. 2018 jako řádné
číslo usnesení 3/5/2018
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Náměstí 14. října č. o. 10, č. p. 2173, prodej bytové jednotky oprávněným nájemcům bytu

zrušení části usnesení ZMČ, týkající se schválení prodeje bytové jednotky dle přijaté akceptace v roce 2013 z důvodu neuzavření kupní smlouvy kupujícím a schválení prodeje na základě nové žádosti o odkoupení, schváleného záměru a přijaté nabídky v souladu se Zásadami pro prodej bytů oprávněným nájemcům, po lhůtě předkupního práva
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

 1. ZMČ zrušit část usnesení ZMČ 28/34/2013 z 21.11.2013, týkající se schválení realizace prodeje bytové jednotky č.  … , k.ú. Smíchov z důvodu neuzavření kupní smlouvy oprávněnými nájemci bytu

 2. ZMČ schválit prodej jednotky včetně podílu na společných částech domu č.p. 2173 a pozemku parc.č. 285,  vše k. ú. Smíchov na adrese náměstí 14. října 10, Praha 5, vymezené prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle zákona o vlastnictví bytů, dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 21/5/2017 oprávněným nájemcům bytu, kteří znovu požádali o odkoupení po lhůtě předkupního práva a přijali novou nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje, tedy bez možnosti získání slevy z kupní ceny bytu takto:

  jednotka č.: …
  datum převzetí nabídky: 14.7.2017
  datum akceptace nabídky: 13.12. 2017
  spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemku o velikosti: 1287/28927
  plocha bytu dle PV: 128,7 m2
  kupující: …
  kupní cena dle znaleckého posudku: 5.405.400,- Kč

Usnesení bylo schváleno 6-0-1 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě