4. Na Skalce č.o. 17, č.p. 765 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 15. 3. 2018 jako řádné
číslo usnesení 3/4/2018
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Na Skalce č.o. 17, č.p. 765 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

 1. ZMČ schválit prodej 

  jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 765, stojícím na pozemku parc. č. 2249 a podílu na pozemku parc.č. 2249 (zastavěná plocha a nádvoří), vše k.ú. Smíchov, na adrese Na Skalce 17, Praha 5, vymezené prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle zákona o vlastnictví bytů, dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 21/5/2017 oprávněnému nájemci bytu, který přijal nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje takto:

  jednotka č.: …
  datum převzetí nabídky: 26.1.2018
  datum akceptace nabídky: 7.2. 2018
  spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti: 249/8916
  plocha bytu dle PV: 24,9 m2
  kupující: …
  kupní cena dle znaleckého posudku: 1.245.000,- Kč

  sleva dle Zásad… A. čl.II, odst. 2.1.: 49.800,- Kč
  sleva při splnění podmínek dle Zásad…A, čl. II, odst. 2.2. b) a c), ve znění odst.3: 186.750,- Kč
  sleva dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.3. a 3.: 0,- Kč
  sleva dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.4. a 3.: 0,- Kč

Usnesení bylo schváleno 7-0-0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě