3. Janáčkovo nábřeží č. o. 9, č. p. 84, prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 15. 3. 2018 jako řádné
číslo usnesení 3/3/2018
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Janáčkovo nábřeží č. o. 9, č. p. 84, prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

 1. ZMČ schválit prodej jednotky včetně podílu na pozemku parc.č. 237, jehož součástí je stavba bytový dům č.p. 84, vše k. ú. Smíchov na adrese Janáčkovo nábřeží 9, Praha 5, vymezené prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle NOZ, dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 21/5/2017 oprávněnému nájemci bytu, který přijal nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje takto:

  jednotka č.: …
  datum převzetí nabídky: 18.10.2017
  datum akceptace nabídky: 14.2.2018
  spoluvlastnický podíl na společných částech o velikosti: 1675/25339
  plocha bytu dle PV: 167,5 m2
  kupující: …
  kupní cena dle znaleckého posudku: 11.792.000,- Kč

  sleva dle Zásad… A. čl.II, odst. 2.1.: 471.680,- Kč
  sleva při splnění podmínek dle Zásad…A, čl. II, odst. 2.2. b) a c), ve znění odst.3: 0,- Kč
  sleva dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.3. a 3.: 0,- Kč
  sleva dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.4. a 3.: 0,- Kč

Usnesení bylo schváleno 7-0-0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě