12. Stanovisko ke směně pozemků se společností B+3 Real a.s.

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 15. 3. 2018 jako řádné
číslo usnesení 3/12/2018
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Stanovisko ke směně pozemků se společností B+3 Real a.s.

Odbor hospodaření s majetkem MHMP žádá o stanovisko
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. nesouhlasit se směnou pozemku parc.č. 1236/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21823 m2, ve svěřené správě MČ Praha 5. Pozemek parc.č. 1236/1 je situován v přímé návaznosti na navrhovanou Radlickou radiálu v rámci rozvojového území Jinonic a slouží jako rezerva v území pro potřeby MČ Praha 5 

Usnesení bylo schváleno 7-0-0 hlasy

Odbor majetku a investic zásadně nesouhlasí se směnou pozemku parc.č. 1236/1, k.ú. Jinonice. Postup Odboru hospodaření s majetkem MHMP, kdy v žádosti o stanovisko je řešen pozemek ve svěřené správě MČ Praha 5, není dle našeho názoru zcela správný. K pozemkům, které se nenachází na území MČ Praha 5, se OMI nepřísluší vyjadřovat.

MČ Praha 5 má naopak zájem získat do své správy pozemky v lokalitě Na Vidouli, které společnost B+3 Real a. s. nabízí ke směně. Jakmile budou tyto pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy, požádá MČ Praha 5 o jejich svěření pro zamýšlenou výstavbu v této lokalitě dle platného ÚP (SO – území sportu a rekreace).

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě