1. Schválení programu 3. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 15.03.2018, schválení zápisu 2. zasedání VMI konaného dne 22.02.2018, volba ověřovatele

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 15. 3. 2018 jako řádné
číslo usnesení 3/1/2018
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Schválení programu 3. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 15.03.2018, schválení zápisu 2. zasedání VMI konaného dne 22.02.2018, volba ověřovatele

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Schvaluje:

  1. Program 3. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 15.03.2018

Schvaluje:

  1. Zápis 2. zasedání VMI konaného dne 22.02.2018

Volí:

  1. Ověřovatele zápisu: 

    Ing. Tomáše Myslivečka

Usnesení bylo schváleno 7-0-0 hlasy