9. Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1101/3, k. ú. Hlubočepy

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 25. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/9/2018
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1101/3, k. ú. Hlubočepy

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy žádá o stanovisko
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

    souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 1101/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 78 m2, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy s podmínkou, že k navrhovanému prodeji se vyjádří Odbor ochrany prostředí MHMP

    Usnesení bylo schváleno 8-0-0 hlasy