5. Odejmutí svěřené správy majetku hlavního města Prahy městské části Praha 5, pozemku parc. č. 484/3, k.ú. Motol

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 25. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/5/2018
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Odejmutí svěřené správy majetku hlavního města Prahy městské části Praha 5, pozemku parc. č. 484/3, k.ú. Motol

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. souhlasit s žádostí Zastupitelstvu hlavního města Prahy o odejmutí svěřené správy majetku hlavního města Prahy městské části Praha 5, pozemku parc. č. 484/3, k.ú. Motol

Usnesení bylo schváleno 8-0-0 hlasy