4. Janáčkovo nábřeží 29, č. p. 1072, záměr prodeje bytových jednotek s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemci bytového družstva

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 25. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/4/2018
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Janáčkovo nábřeží 29, č. p. 1072, záměr prodeje bytových jednotek s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemci bytového družstva

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. ZMČ schválit záměr prodeje  půdní bytové jednotky č. … s věcným břemenem užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov, družstvo, včetně podílu o velikosti 967/20906 na společných částech pozemku parc. č. 160, jehož součástí je dům č.p. 1072, k.ú. Smíchov na adrese Janáčkovo nábřeží 29 nájemci bytového družstva za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem Ing. Beneše č. 5161-431/17 z 10.12.2017, tzn. 921.220,- Kč, dle Statutu…, bez možnosti poskytnutí slevy z kupní ceny

  2. ZMČ schválit záměr prodeje půdní bytové jednotky č. … s věcným břemenem užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov, družstvo, včetně podílu o velikosti 857/20906 na společných částech pozemku parc. č. 160, jehož součástí je dům č.p. 1072, k.ú. Smíchov na adrese Janáčkovo nábřeží 29 nájemci bytového družstva za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem Ing. Beneše č. 5164-434/17 z 10.12.2017, tzn. 815.552,- Kč, dle Statutu…, bez možnosti poskytnutí slevy z kupní ceny

Usnesení bylo schváleno 7-0-1 hlasy