2. Prodej 14 volných bytových jednotek dle Zásad…- I. výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce za nejvyšší nabídkovou cenu

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 25. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/2/2018
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Prodej 14 volných bytových jednotek dle Zásad…- I. výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce za nejvyšší nabídkovou cenu

I. výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce prováděla společnost GAVLAS, spol s r.o. dle Rámcové dohody k nadlimitní veřejné zakázce
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

 1. ZMČ schválit prodej volných bytových jednotek včetně podílu na společných částech pozemku parc.č. 1213 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č.p. 264, na adrese Křížová 43, vymezených prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, vše k.ú. Smíchov, dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5 formou výběrového řízení elektronickou aukcí kupujícím, kteří podali nejvyšší nabídkovou cenu takto:

   

  bytová jednotka č.: … velikost bytu: 0+1 33,50 m2 spoluvlastnický podíl: 335/11145
  … celková kupní cena: 2.820.000 Kč

  bytová jednotka č.: … velikost bytu: 0+1 34,10 m2 spoluvlastnický podíl: 341/11145
  … celková kupní cena: 2.925.000 Kč

  bytová jednotka č.: … velikost bytu: 1+1 43,80 m2 spoluvlastnický podíl: 438/11145 … kupující: … celková kupní cena: 3.265.000 Kč …

 2. ZMČ schválit prodej volné bytové jednotky včetně podílu na společných částech budovy č.p. 208, 209, 210, pozemcích  parc.č. 1408/11 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 1408/31, 1408/32, 1408/44, 1408/45, 1428/1,1428/2, 1428/3, 1428/4 (související pozemky), na adrese K Vodojemu 7, Praha 5, vymezené prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, vše k.ú. Smíchov, dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5 formou výběrového řízení elektronickou aukcí kupujícímu, který podal nejvyšší nabídkovou cenu takto:

  bytová jednotka č.: … velikost bytu: 2+1 74,30 m2 spoluvlastnický podíl: 743/32025 … kupující … celková kupní cena: 4.410.000 Kč

 3. ZMČ schválit prodej volných bytových jednotek včetně podílu na společných částech budovy č.p. 201, 202, pozemcích parc.č. 1408/12 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 1408/46 (související pozemek), na adrese K Vodojemu 3 a 5, Praha 5, vymezených prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, vše k.ú. Smíchov, dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5 formou výběrového řízení elektronickou aukcí kupujícímu, který podal nejvyšší nabídkovou cenu takto:

  bytová jednotka č.: … velikost bytu: 2+1 77,80 m2 spoluvlastnický podíl: 778/25006 … kupující … celková kupní cena: 4.415.000 Kč … bytová jednotka č.: … velikost bytu: 1+1 56,40 m2 spoluvlastnický podíl: 564/25006 … kupující … celková kupní cena: 3.805.000 Kč

  bytová jednotka č.: … velikost bytu: 1+1 50,90 m2 spoluvlastnický podíl: 509/25006
  kupující: … celková kupní cena: 3.835.000 Kč

 4. ZMČ schválit prodej volné bytové jednotky včetně podílu na společných částech budovy č.p. 2070, pozemcích parc.č. 1413
  (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 1412/6 (související pozemek), na adrese Radlická 112, Praha 5, vymezené prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, vše k.ú. Smíchov, dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5 formou výběrového řízení elektronickou aukcí kupujícímu, který podal nejvyšší nabídkovou cenu takto:

  bytová jednotka č.: … velikost bytu: 1+1 39,90m2 spoluvlastnický podíl: 399/15347 … kupující: … celková kupní cena: 2.795.000 Kč …

 5. ZMČ schválit prodej volné bytové jednotky včetně podílu na společných částech budovy č.p. 1299, pozemku parc.č. 1300
  (zastavěná plocha a nádvoří), na adrese Na Neklance 30, Praha 5, vymezené prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, vše k.ú. Smíchov, dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5 formou výběrového řízení elektronickou aukcí kupujícímu, který podal nejvyšší nabídkovou cenu takto:

  bytová jednotka č.: … velikost bytu: 1+1 35,60m2 spoluvlastnický podíl: 356/9283 … kupující: … celková kupní cena: 3.055.000 Kč …

 6. ZMČ schválit prodej volné bytové jednotky včetně podílu na společných částech budovy č.p. 817, 816, pozemcích parc.č. 942/122, 942/123 (zastavěná plocha a nádvoří), na adrese Brichtova 3, Praha 5,  vymezené prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, vše k.ú. Hlubočepy, dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5 formou výběrového řízení elektronickou aukcí kupujícímu, který podal nejvyšší nabídkovou cenu takto:

  bytová jednotka č.: … velikost bytu: 2+1 43,90 m2 spoluvlastnický podíl: 439/20919 … kupující: … celková kupní cena: 2.820.000 Kč …  

 7. ZMČ schválit prodej volné bytové jednotky včetně podílu na společných částech budovy č.p. 818, 819, pozemcích parc.č. 942/125, 942/126 (zastavěná plocha a nádvoří), na adrese Brichtova 6, Praha 5,  vymezené prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, vše k.ú. Hlubočepy, dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5 formou výběrového řízení elektronickou aukcí kupujícímu, který podal nejvyšší nabídkovou cenu takto:

  bytová jednotka č.: … velikost bytu: 1+1 44,80 m2 spoluvlastnický podíl: 448/21311 … kupující: … celková kupní cena: 2.840.000 Kč …

 8. ZMČ schválit prodej volné bytové jednotky včetně podílu na společných částech budovy č.p. 859, 860, pozemcích parc.č. 1040/40, 4040/41 (zastavěná plocha a nádvoří), na adrese Lamačova 30, Praha 5, vymezené prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, a podílu na pozemcích parc. č. 1040/42 a 1040/205, vše k.ú. Hlubočepy, dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5 formou výběrového řízení elektronickou aukcí kupujícímu, který podal nejvyšší nabídkovou cenu takto:

  bytová jednotka č.: … velikost bytu: 1+1 31,80m2 spoluvlastnický podíl: 318/28551 … kupující: … celková kupní cena: 2.405.000 Kč

 9. ZMČ schválit prodej volné bytové jednotky včetně podílu na společných částech budovy č.p. 612, 613, pozemcích parc.č. 1020/62, 1020/61 (zastavěná plocha a nádvoří), na adrese Dreyerova 4, Praha 5, vymezené prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, vše k.ú. Hlubočepy, dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5 formou výběrového řízení elektronickou aukcí kupujícímu, který podal nejvyšší nabídkovou cenu takto:

  bytová jednotka č.: … velikost bytu: 1+1 45,30m2 spoluvlastnický podíl: 453/29084 … kupující: … celková kupní cena: 3.215.000 Kč

 10. ZMČ schválit prodej volné bytové jednotky včetně podílu na společných částech budovy č.p. 639, 640, pozemcích parc.č. 1020/24, 1020/23 (zastavěná plocha a nádvoří), na adrese Dreyerova 11, Praha 5,  vymezené prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, vše k.ú. Hlubočepy, dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5 formou výběrového řízení elektronickou aukcí kupujícím, kteří podali nejvyšší nabídkovou cenu takto:

  bytová jednotka č.: … velikost bytu: 1+1 45,10m2 spoluvlastnický podíl: 451/29258 … kupující: … celková kupní cena: 2.810.000 Kč …

 11. převod finančních prostředků získaných z prodeje do fondu rozvoje bydlení 

Usnesení bylo schváleno 8-0-0 hlasy

Na zasedání přišel doc. MUDr. Pavel Pochop, Ph.D.