1. Schválení programu 1. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 25.01.2018, schválení zápisu 16. zasedání VMI konaného dne 14.12.2017, volba ověřovatele

Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 25. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/1/2018
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Schválení programu 1. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 25.01.2018, schválení zápisu 16. zasedání VMI konaného dne 14.12.2017, volba ověřovatele

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Schvaluje:

  1. Program 1. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 25.01.2018

Schvaluje:

  1. Zápis 16. zasedání VMI konaného dne 14.12.2017

Volí:

  1. Ověřovatele zápisu: 

    Pavla Chramostu

Usnesení bylo schváleno 7-0-0 hlasy