7. č.p. 1188 Zborovská 8 – záměr prodeje bytové jednotky s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemci bytového družstva

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 14. 12. 2017 jako řádné
číslo usnesení 16/7/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

č.p. 1188 Zborovská 8 – záměr prodeje bytové jednotky s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemci bytového družstva

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. ZMČ schválit záměr prodeje půdní bytové jednotky č.  … s věcným břemenem užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov, družstvo, včetně podílu o velikosti 969/20737 na společných částech pozemku parc. č. 242, jehož součástí je dům č.p. 1188, k.ú. Smíchov na adrese Zborovská 8 nájemci bytového družstva za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem Ing. Beneše č. 5126-396/17 z 27.11.2017, tzn. 678.300,- Kč, dle Statutu…, bez možnosti poskytnutí slevy z kupní ceny

Usnesení bylo schváleno 6-0-0 hlasy

Půdní bytové jednotky s věcným břemenem práva užívání nejsou prodávány dle Zásad pro prodej bytů, ale jsou nájemcům družstva převáděny bez slev a předkupního práva. Cena půdní bytové jednotky zatížené věcným břemenem byla stanovena soudním znalcem Ing. Benešem ve znaleckém posudku z 27.11.2017.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě