5. Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 322/1, k. ú. Motol

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 14. 12. 2017 jako řádné
číslo usnesení 16/5/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 322/1, k. ú. Motol

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy žádá o stanovisko
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. nesouhlasit s pronájmem části pozemku parc.č. 322/1, k. ú. Motol z důvodu záporného stanoviska Odboru územního rozvoje a Odboru životního prostředí

Projednání tohoto bodu bylo odloženo.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě