4. Aktualizace stanoviska k pronájmu části pozemku parc. č. 863/4, k.ú. Hlubočepy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 14. 12. 2017 jako řádné
číslo usnesení 16/4/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Aktualizace stanoviska k pronájmu části pozemku parc. č. 863/4, k.ú. Hlubočepy

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy žádá o stanovisko
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Ruší:

  1. usnesení č. 12/3/2017 ze dne 21.9.2017

Doporučuje:

  1. souhlasit s pronájmem části pozemku parc. č. 863/4 o výměře cca 25 m2 (celkem 5234 m2), k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem umístění vyhrazeného parkoviště dvou osobních vozidel pro zákazníky provozovny Montana Swiss, s.r.o. s tím, že označení parkovací plochy bude řešeno instalací dopravního značení po předchozím odsouhlasení ODP a Policií ČR

Projednání tohoto bodu bylo odloženo.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě