3. Aktualizace stanoviska k prodeji pozemků parc.č. 1236/15, 1235 a 1233/2, k.ú. Jinonice, ve vlastnictví hl. m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 14. 12. 2017 jako řádné
číslo usnesení 16/3/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Aktualizace stanoviska k prodeji pozemků parc.č. 1236/15, 1235 a 1233/2, k.ú. Jinonice, ve vlastnictví hl. m. Prahy

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl.m. Prahy žádá o stanovisko
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Ruší:

  1. usnesení č. 11/2/2017 ze dne 7.9.2017

Doporučuje:

  1. souhlasit s prodejem pozemku parc č. 1236/15 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 208 m2, pozemek parc. č. 1235 – zahrada, zemědělský půdní fond o výměře 357 m2, část pozemku parc. č. 1233/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 924 m2 (celková výměra pozemku 5233 m2),  vše v k.ú. Jinonice ve vlastnictví hl. m. Prahy,

    – části pozemků, pod nově projektovanou příjezdovou komunikací k řadovým RD, která bude vybudovaná investorem v dostatečné šíři a únosnosti pro osobní, nákladní dopravu a pro pěší z důvodu zajištění přístupu a příjezdu z ul. Novoveská na pozemek parc. č. 1236/1 ve správě MČ Praha 5, zůstanou ve vlastnictví hl. m. Prahy (resp. po vybudování komunikace bude tato předána hl. m. Praze),

    – zajištění logických návazností na stávající pěší vazby (přilehlý chodník podél komunikace Novoveská),

    – zajištění vyjádření Odboru ochrany životního prostředí MHMP 

Usnesení bylo schváleno 6-0-0 hlasy

K výše uvedenému prodeji pozemku poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor územního rozvoje a Odbor dopravy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě