1. Schválení programu 16. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 30.11.2017, schválení zápisu 15. zasedání VMI konaného dne 30.11.2017, volba ověřovatele

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 14. 12. 2017 jako řádné
číslo usnesení 16/1/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Schválení programu 16. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 30.11.2017, schválení zápisu 15. zasedání VMI konaného dne 30.11.2017, volba ověřovatele

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Schvaluje:

  1. Program 16. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 14.12.2017 s tím, že projednání bodu 4. Aktualizace stanoviska k pronájmu části pozemku parc. č. 863/4, k.ú. Hlubočepy a bodu 5. Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 322/1, k.ú. Motol se odkládá.

Schvaluje:

  1. Zápis 15. zasedání VMI konaného dne 30.11.2017

Volí:

  1. Ověřovatele zápisu: 

    Pavla Chramostu

Usnesení bylo schváleno 6-0-0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě