4. Změna Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 2. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 14/4/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Změna Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. ZMČ schválit změnu Zásad pro prodej bytů MČ Praha 5 s účinností od 15.11.2017

  2. předložit ZMČ Praha 5 návrh způsobu řešení nerovného postavení kupujících bytových jednotek u prodejů bytů oprávněným nájemcům schválených ZMČ dle Zásad… platných v období ode dne 1.11.2016 do 14.11.2017, způsobeného změnou daňové povinnosti z nabytí nemovitých věcí účinné od 1.11.2016

Usnesení bylo schváleno 6-0-0 hlasy

Změna Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5 se týká přiznání slevy z kupní ceny ve výši 4%. Zvýšení slevy je zdůvodněno skutečností, že v době schválení původních Zásad, tedy 23.6.2016 platil daň z převodu ve výši 4% prodávající, tedy MČ Praha 5. V souvislosti se změnou legislativy, účinné od 1.11. 2016 má povinnost úhrady daně z nabytí nemovitých věcí kupující.

Další změna v Zásadách se týká zkrácení lhůty pro podání nabídek v rámci nabídkového řízení na prodej volných bytových jednotek z 60 na 30 dní. Z důvodu již proběhlých nabídkových řízení a v současné době připravovaných nových nabídkových řízení na prodeje formou elektronické aukce se tato lhůta ukázala jako neefektivně dlouhá.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě