3. Č.p. 292 Lidická č.o. 38 – prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci a stavebníkovi bytu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 2. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 14/3/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Č.p. 292 Lidická č.o. 38 – prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci a stavebníkovi bytu

Prodej půdní jednotky včetně podílu na společných částech domu-dvojbloku č.p. 291-292 a  pozemku parc.č. 296 a 297, vymezené prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle zákona o vlastnictví bytů, vše k.ú. Smíchov dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 oprávněným nájemcům a stavebníkům bytu, kteří přijali nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

 1. ZMČ schválit prodej půdní jednotky včetně podílu na společných částech domu-dvojbloku č.p. 291-292 a pozemcích parc.č. 296 a 297, vymezené prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle zákona o vlastnictví bytů, vše k.ú. Smíchov na adrese Lidická 38, Praha 5, dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 oprávněným nájemcům a stavebníkům bytu, kteří přijali nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje takto:

  jednotka č.: …
  datum převzetí nabídky: 7.9.2017
  datum akceptace nabídky: 13.10.2017
  spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemcích o velikosti: 2957/21391
  plocha bytu dle PV: 295,7 m2
  kupující: …
  kupní cena dle znaleckého posudku: 14.785.000,- Kč
  sleva při splnění podmínek dle Zásad… C, čl. 3, odst. 3.1. b) a c), ve znění odst. 4.: 2.217.750,- Kč
  sleva dle Zásad… C, čl. 3, odst. 3.2.: 0,- Kč
  sleva dle Zásad… C, čl. 3, odst. 3.3.: 0,- Kč

Doporučuje:

 1. ZMČ schválit Dohodu o vypořádání práv a povinností, týkající se vypořádání všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy, která bude uzavřena současně s kupní smlouvou  v souladu se Zásadami a usnesením RMČ 28/782/2017 z 21.6.2017

Usnesení bylo schváleno 6-0-0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě