1. Schválení programu 14. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 02.11.2017, schválení zápisu 13. zasedání VMI konaného dne 19.10.2017, volba ověřovatele

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 2. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 14/1/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Schválení programu 14. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 02.11.2017, schválení zápisu 13. zasedání VMI konaného dne 19.10.2017, volba ověřovatele

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Schvaluje:

  1. Program 14. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 02.11.2017

Schvaluje:

  1. Zápis 13. zasedání VMI konaného dne 19.10.2017

Volí:

  1. Ověřovatelku zápisu: 

    Phdr. Marii Sternovou Ph.D.

Usnesení byla schválena 6-0-0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě