3. Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 863/4, k.ú. Hlubočepy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 21. 9. 2017 jako řádné
číslo usnesení 12/3/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 863/4, k.ú. Hlubočepy

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy žádá o stanovisko
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. nesouhlasit s pronájmem části pozemku parc. č. 863/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 25 m2 (celková výměra 5234 m2), k. ú . Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem vyhrazeného parkoviště dvou osobních vozidel pro zákazníky provozovny z důvodu záporného stanoviska ODP – plocha je součástí komunikace a není systémově žádoucí pronajímat tyto prostory k soukromému využití

Usnesení bylo schváleno 6-0-0 hlasy

K výše uvedenému pronájmu poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě