2. Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1020/3 – doplnění žádosti

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 21. 9. 2017 jako řádné
číslo usnesení 12/2/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1020/3 – doplnění žádosti

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy žádá o stanovisko
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. souhlasit s úplatným převodem části pozemku parc. č. 1020/3 – zahrada o výměře cca 60 m2 (celková výměra 449 m2), k.ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Bytového družstva Šmukýřka 14

Usnesení bylo schváleno 6-0-0 hlasy

K výše uvedenému úplatnému převodu poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě