4. Žádost o aktuální stanovisko k prodeji pozemků v k.ú. Jinonice, Karlova univerzita

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 7. 9. 2017 jako řádné
číslo usnesení 11/4/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádost o aktuální stanovisko k prodeji pozemků v k.ú. Jinonice, Karlova univerzita

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl.m. Prahy žádá o stanovisko
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. souhlasit s prodejem části pozemků parc. č. 764/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 1587 m2 (celková 9509 m2), parc. č. 764/118 – ostatní plocha, zeleň o výměře cca 128 m2 (celková 340 m2), parc. č. 764/9 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 187 m2 (celková 2468 m2), parc. č. 764/111 – ostatní plocha, zeleň o výměře cca 145 m2 (celková 444 m2) a parc. č. 764/253 – ostatní plocha, zeleň o výměře cca 440 m2 (celková 513 m2),  k. ú. Jinonice, vše ve vlastnictví hl.m. Prahy, za dodržení podmínek stanovených Odborem dopravy MČ Praha 5

Usnesení bylo schváleno 10-0-0 hlasy

K výše uvedenému úplatnému převodu poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě