3. Žádost o stanovisko o pronájem části pozemků parc. č. 465/1 a parc. č. 469/1, k.ú. Radlice, ve vlastnictví hl. m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 7. 9. 2017 jako řádné
číslo usnesení 11/3/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádost o stanovisko o pronájem části pozemků parc. č. 465/1 a parc. č. 469/1, k.ú. Radlice, ve vlastnictví hl. m. Prahy

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy žádá o stanovisko
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  Usnesení bylo schváleno 10-0-0 hlasy

  Kontakt

  Městská část Praha 5
  nám 14. října 1381/4
  150 00 Praha 5

  Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

  ID datové schránky: yctbyzq

  Podrobné kontakty a úřední hodiny

  Sociální sítě