15. Č.p. 249 Štefánikova č.o. 28 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 7. 9. 2017 jako řádné
číslo usnesení 11/15/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Č.p. 249 Štefánikova č.o. 28 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

Prodej jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů včetně podílu na společných částech domu č.p. 249 a pozemcích parc.č. 78 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 79 (související plocha) , vše k.ú. Smíchov dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 a vyjímky ze Zásad schválené ZMČ 18/37/2017 oprávněnému nájemci bytu, který přijal nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

 1. ZMČ schválit prodej bytové jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů včetně podílu na společných částech domu č.p. 249 a pozemcích parc.č. 78 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 79 (související plocha) , vše k.ú. Smíchov na adrese Štefánikova 28, Praha 5, dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 a vyjímky ze Zásad schválené ZMČ 18/37/2017  oprávněnému nájemci bytu, který přijal nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje takto:

  jednotka č.: …
  datum převzetí nabídky: 26.7.2017
  datum akceptace nabídky: 2.8.2017
  spoluvlastnický podíl na společných částech o velikosti: 521/50122
  plocha bytu dle PV: 52,1 m2
  kupující: …
  kupní cena dle znaleckého posudku: 2.552.900,- Kč
  sleva při splnění podmínek dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst. 3.: 382.935,- Kč
  sleva dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.2. a 3.: 0,- Kč
  sleva dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.3. a 3.: 0,- Kč

Usnesení bylo schváleno 7-2-0 hlasy

Pan P. Chramosta podal protinávrh ve znění: VMI nedoporučuje ZMČ schválit výše uvedený prodej bytové jednotky z důvodu chybně provedeného posudku, který zapříčinil zásadní podhodnocení uvedené nemovitosti a tudíž možné poškození hl. m. Prahy nebo MČ Praha 5.

Protinávrh nebyl přijat 2-7-0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě