11. Č.p. 164 Mahenova č.o. 2 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 7. 9. 2017 jako řádné
číslo usnesení 11/11/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Č.p. 164 Mahenova č.o. 2 – prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

Prodej jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů včetně podílu na společných částech domu č.p. 164 a pozemku parc.č. 1330 (zastavěná plocha a nádvoří), vše k.ú. Košíře dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 oprávněnému nájemci bytu, který přijal nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

 1. ZMČ schválit prodej bytové jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů včetně podílu na společných částech domu č.p. 164 a pozemku parc.č. 1330 (zastavěná plocha a nádvoří), vše k.ú. Košíře, dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 oprávněnému nájemci bytu, který přijal nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje takto:

  jednotka č.: …
  datum převzetí nabídky: 4.1.2017
  datum akceptace nabídky: 22.6.2017
  spoluvlastnický podíl na společných částech o velikosti: 456/19142
  plocha bytu dle PV: 45,6 m2
  kupující: …
  kupní cena dle znaleckého posudku: 1.277.000,- Kč
  sleva při splnění podmínek dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst. 3.: 0,- Kč
  sleva dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.2. a 3.: 0,- Kč
  sleva dle Zásad… A, čl. II, odst. 2.3. a 3.: 0,- Kč

Usnesení bylo schváleno 8-2-0 hlasy

Pan P. Chramosta podal protinávrh ve znění: VMI nedoporučuje ZMČ schválit výše uvedený prodej bytové jednotky z důvodu chybně provedeného posudku, který zapříčinil zásadní podhodnocení uvedené nemovitosti a tudíž možné poškození hl. m. Prahy nebo MČ Praha 5.

Protinávrh nebyl přijat 2-8-0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě