5. Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 3804/1 v k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 10/5/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 3804/1 v k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy

Odbor hospodaření s majetkem hl. m. Prahy žádá o stanovisko
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. nesouhlasit s úplatným převodem části pozemku parc. č. 3804/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 100 m2 (celková výměra pozemku 1395 m2) v k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy, z důvodu záporných stanovisek Odboru životního prostředí, Odboru dopravy a Odboru územního rozvoje.

Usnesení bylo schváleno 9-0-0 hlasy

K výše uvedenému úplatnému převodu poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje.

Předmětná část pozemku se nachází v ploše čistě obytné se zvýšenou ochranou zeleně. Stavební činnost na pozemku by si vyžádala zásah do svahu a kácení dřevin.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě