4. Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 640/3, 7, 8, 9, 10 v k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 10/4/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 640/3, 7, 8, 9, 10 v k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy žádá o stanovisko
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. nesouhlasit s úplatným převodem pozemků parc č. 640/3 – zahrada o výměře 791 m2, pozemku parc. č. 640/7 – zahrada o výměře 6887 m2, pozemku parc č. 640/8 – zahrada o výměře 9986 m2, pozemku parc č. 640/9 – zahrada o výměře 9097 m2, pozemku parc č. 640/10 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10504 m2, vše v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy. OMI považuje tyto pozemky za důležité a lukrativní díky jejich rozloze, možnosti využití a druhu pozemku (zahrada, zemědělský půdní fond). V případě prodeje soukromým osobám, společnostem, organizacím není záruka, že pozemky nebudou v budoucnu nabídnuty např. developerům či jiným organizacím k jinému využití než jaké plní pozemky nyní (zahrady)

  2. souhlasit s pronájmem pozemků parc č. 640/3 – zahrada o výměře 791 m2, pozemku parc. č. 640/7 – zahrada o výměře 6887 m2, pozemku parc č. 640/8 – zahrada o výměře 9986 m2, pozemku parc č. 640/9 – zahrada o výměře 9097 m2, pozemku parc č. 640/10 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10504 m2, vše v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy

Usnesení bylo schváleno 9-0-0 hlasy

K výše uvedenému úplatnému převodu poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje.

Na zasedání přišla JUDr. Ing. Marie Aschenbrennerová.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě