3. Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2093 v k.ú. Košíře, ve vlastnictví hl. m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 10/3/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2093 v k.ú. Košíře, ve vlastnictví hl. m. Prahy

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy žádá o stanovisko
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Odkládá:

  1. projednání prodeje části pozemku parc. č. 2093 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca  2 m2, k.ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy

    do doby prošetření, jak jsou na tom ostatní garáže. 

Usnesení bylo schváleno 8-0-0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě