15. Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1791/1 k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 10/15/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1791/1 k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy žádá o stanovisko
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. nesouhlasit s úplatným převodem části pozemku parc. č. 1791/1 – ostatní plocha, silnice o výměře cca 650 m2 (celková výměra 1590 m2), k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy, z důvodu záporného stanoviska Odboru dopravy a Odboru územního rozvoje

Usnesení bylo schváleno 9-0-0 hlasy

K výše uvedenému úplatnému převodu poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje.

Odbor dopravy nesouhlasí s úplatným převodem z důvodu, že na pozemku se nachází stavba komunikace U náhonu, která zajišťuje dopravní obslužnost přilehlých pozemků, a tudíž je nutné zajištění veřejného přístupu v maximální míře, a to nejlépe ponecháním v síti místních komunikací.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě