14. Žádost o prodej staveb garáží stojících na pozemcích parc.č. 1531/9 a 1531/19 k.ú. Košíře nájemcům garáží

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 10/14/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o prodej staveb garáží stojících na pozemcích parc.č. 1531/9 a 1531/19 k.ú. Košíře nájemcům garáží

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Nedoporučuje:

  1. souhlasit se záměrem prodeje staveb bez č.p./č.e. – garáží stojících na pozemcích parc.č. 1531/9 a 1531/19 k.ú. Košíře (jiného vlastníka) nájemcům garáží dle žádosti v příloze za celkovou cenu dle znaleckého posudku 1 980 000 Kč

Usnesení bylo schváleno 9-0-0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě