13. Žádost o prodej pozemku parc.č. 849/2 v k.ú. Hlubočepy

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 10/13/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o prodej pozemku parc.č. 849/2 v k.ú. Hlubočepy

pozemek je zastavěn bývalou trafostanicí
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Nedoporučuje:

  1. souhlasit se záměrem prodeje pozemku parc.č. 849/2 v k.ú. Hlubočepy o výměře 85 m2 … za cenu dle znaleckého posudku 600 000 Kč

Žádá:

  1. Odbor bytů a privatizace, aby kontaktoval Pražskou energetiku, a. s.

Usnesení bylo schváleno 9-0-0 hlasy

K výše uvedenému záměru prodeje poskytl stanovisko Odbor dopravy.

Odbor majetku a investic považuje pozemek za využitelný pro MČ Praha 5 a z tohoto důvodu nedoporučuje prodej.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě