12. Žádost o prodej pozemku parc.č. 3328/4 k.ú. Smíchov od vlastníka sousedních nemovitých věcí Kirton, a.s.

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 10/12/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádost o prodej pozemku parc.č. 3328/4 k.ú. Smíchov od vlastníka sousedních nemovitých věcí Kirton, a.s.

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. souhlasit se záměrem prodeje pozemku parc.č. 3328/4 v k.ú. Smíchov o výměře 22 m2 za nabídnutou cenu 300 000 Kč vlastníku sousedních nemovitých věcí Kirton, a.s., IČ 26499452, se sídlem Praha 2, Francouzská 836/31

Bere na vědomí:

  1. předkupní právo vlastníka stavby garáže dle § 3056 NOZ tj.  … a povinnost MČ Praha 5 dle § 2140 a následujících NOZ po schválení prodeje pozemku ZMČ Prahy 5 a uzavření kupní smlouvy s a.s. Kirton nabídnout pozemek parc.č. 3328/4 v k.ú. Smíchov o výměře 22 m2 na základě předkupního práva vlastníkovi stavby garáže … za nabídnutou cenu ve výši 300 000 Kč 

    … …

Doporučuje:

  1. souhlasit s nabídkou pozemku parc.č. 3328/4 v k.ú. Smíchov o výměře 22 m2 na základě předkupního práva dle § 2140 a následujících NOZ vlastníkovi stavby garáže … za nabídnutou cenu ve výši 300 000 Kč 

Usnesení bylo schváleno 9-0-0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě