11. Částečná revokace usnesení ZMČ č. 24/27/2013 a RMČ č. 12/434/2013 – realizace prodeje id. podílů pozemků v k.ú. Smíchov – spoluvlastníkům pozemků

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 10/11/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Částečná revokace usnesení ZMČ č. 24/27/2013 a RMČ č. 12/434/2013 – realizace prodeje id. podílů pozemků v k.ú. Smíchov – spoluvlastníkům pozemků

pozemky tvoří zahrady u rodinných domků v ul. Podbělohorská
Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. revokovat usnesení ZMČ č. 24/27/2013 a RMČ č. 12/434/2013 v bodě I.1 a I.2 takto:

    Souhlasí

    s realizací prodeje id. 38/225 pozemku parc.č. 4680/9 v k.ú. Smíchov spoluvlastníkům pozemku a souvisejícího domu č.p. 2890 id. 19/225  … a id. 19/225 … za cenu 3 600 Kč/m2 tj celkem 150 784 Kč 

  2. souhlasit s realizací prodeje id. 38/225 pozemků parc.č 4681/7 a 4680/10 v k.ú. Smíchov spoluvlastníkům pozemků a souvisejícího domu č.p. 2889 id. 19/225 … a id. 19/225 … za cenu 3 600 Kč/m2  tj. celkem 122 816 Kč

Usnesení bylo schváleno 9-0-0 hlasy

V r. 2013 nebyl prodej id. podílů pozemků realizován, neboť Státním pozemkovým úřadem byl přiznán dodatečný nárok na vydání dalších podílů na těchto pozemcích. MČ Praha 5 vlastnila id. 87/216 na pozemcích. V současné době bylo již řízení týkající se vydání podílů na pozemcích parc.č. 4680/9, 4680/10 a 4681/7 v k.ú. Smíchov dle sdělení PÚ ukončeno. MČ vlastní id. 38/225 na pozemcích parc.č. 4680/9, 4680/10 a 4681/7 v k.ú. Smíchov a je možné u těchto pozemků prodej realizovat a revokovat usnesení RMČ č. 12/434/2013 z 26.3.2013 a ZMČ č. 24/27/2013 z 18.4.2013.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě