10. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 942/118 k.ú. Hlubočepy vlastníkům jednotek v přilehlých domech č.p. 812 a 813 k.ú. Hlubočepy, ul. Brichtova

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 22. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 10/10/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádost o prodej části pozemku parc.č. 942/118 k.ú. Hlubočepy vlastníkům jednotek v přilehlých domech č.p. 812 a 813 k.ú. Hlubočepy, ul. Brichtova

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Doporučuje:

  1. souhlasit se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 942/118 v k.ú. Hlubočepy dle GP parc.č. 942/334 v k.ú. Hlubočepy o výměre 724 m2 vlastníkům jednotek sdružených do Společenství vlastníků jednotek č.p. 812 a 813 ul. Brichtova, Praha 5, se sídlem Praha 5, Brichtova 812, IČ 71198172 za cenu dle znaleckého posudku č. 4807-077/17 tj. 1 089 000 Kč, tj. 1 500 Kč/m2

  2. oslovit vlastníky sousedních domů č.p. 814,815 a 816, 817 v k.ú. Hlubočepy sdružených do SVJ s nabídkou na odkoupení části souvisejícího pozemku parc.č. 942/118 k.ú. Hlubočepy za cenu dle znaleckého posudku tj. 1 500 Kč/m2

Usnesení bylo schváleno 9-0-0 hlasy

K výše uvedenému prodeji poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor správy veřejného prostranství a zeleně a Odbor územního rozvoje.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě