7. Různé

25/04/2018
Zasedání Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana konané dne 8. 6. 2017 jako řádné
číslo usnesení 9/7/2017
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Různé

Výbor pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana

Bere na vědomí:

  termín 10. zasedání Výboru majetku a investic, které se bude konat dne 22.06.2017 od 16:30 v zasedací místnosti 330, Náměstí 14. října 4, 3. patro.

  Usnesení bylo schváleno 8-0-0 hlasy

  “Směna části pozemku parc. č. 545 v k. ú Smíchov, o výměře 1966 m2 ve vlastnictví hlavního města Prahy, ve svěřené správě MČ Praha 5, za pozemky parc. č. 1282/1 a 1282/6 v k. ú. Hlubočepy, o celkové výměře 3013 m2, ve vlastnictví fyzických osob”
  Ing. P. Richter informuje o výše uvedeném materiálu, který bude schvalován na Zastupitelstvu městské části P5 konaném dne 20.06.2017 a žádá členy Výboru majetku a investic o případné dotazy před konáním Zastupitelstva.

  Kontakt

  Městská část Praha 5
  nám 14. října 1381/4
  150 00 Praha 5

  Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

  ID datové schránky: yctbyzq

  Podrobné kontakty a úřední hodiny

  Sociální sítě